PRAVILNIK

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi korišćenja platforme zumiraj.me kao i način žalbe na objave korisnika na ovoj platformi.

PRAVILNIK O USLOVIMA KORIŠĆENJA PLATFORME ZUMIRAJ.ME

Član 1

Svaki građanin, novinar i aktivista koji se zalaže za poštovanje ljudskih prava, promociju održivog razvoja i pitanja od javnog interesa ima pravo da koristi platformu zumiraj.me i može postati njen korisnik

Član 2

Cilj platforme Zumiraj.me jeste da podstiče slobodno novinarstvo i da šansu svima da se zalažu za javni interes promociju ljudskih prava, kulture i održivog razvoja, međutim svi naši korisnici pored Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore, moraju se pridržavati Pravilnika o uslovima korišćenja platfome zumiraj.me koji uslovljava objave na našoj platformi

Član 3

 Korisnici su isključivo sami odgovorni za tačnost njihovog rada i informacija koje plasiraju. Stoga korisnik je dužan da provjeri informacije prije nego što ih objavi. Zbog toga je njegova dužnost da koristi provjerene izvore i da navede iste ukoliko sam nije kreirao izvornu i utemeljenu informaciju.

Član4

Brzina objavljivanja informacije niti format u kom rade korisnici ne mogu biti izgovor za netačnost podataka.

Član 5

Korisnik je dužan da prilikom objavljivanja priče navede kontekst kako ne bi ni na koji način doveo u zabludu konzumente sadržaja.

Član6

Korisnik je dužan da razmotri motive izvora prije nego što obeća anonimnost. Takođe dužan je da rezerviše anonimnost za izvore koji se mogu suočiti sa opasnošću, odmazdom ili drugom štetom i  imaju informacije koje se ne mogu dobiti na drugom mjestu. Uz to dužan je da objasni zašto je odobrena anonimnost samog izvora.

Član 7

 Korisnik je dužan da pojasni izvoru i sagovorniku ulogu na platformi i da sam odgovara za svoje tekstove, kao i da ih sam uređuje.

Član 8

Korisnik je obavezan da  objavi demant na svoj tekst i da uputi javno izvinjenje ukoliko objavi netačne informacije koje su nekome prouzrokovale štetu, a ukoliko Etički odbor platforme nije donio drugačiju odluku postupajući po pritužbi.

Član 9

            Svako ima pravo da podnese pritužbu na objavu korisnika na email zumiraj.redakcija@gmail.com, a o pritužbi i ishodu iste će odlučivati Etički odbor, nakon čega će isti  odluku objaviti javno.

Član 10

 Ukoliko dođe do povrede Pravilnika uslova korišćenja platforme zumiraj.me i Etičkog kodeksa novinara i novinarki Crne Gore, Etički odbor redakcije  Zumiraj zadržava pravo da vas privremeno ili trajno  isključi sa platforme, kao i da ukloni vaše objave.

Član 10

Etički odbor zasjeda po pritužbama i prijavima, ili ukoliko redakcija sama primijeti kršenje Pravilnika o uslovima korišćenja platforme. Etički odbor čine kao stalni članovi, osnivač platforme i urednik istraživačke redakcije i  pridruženi  član koji mora biti iz redova stalnih novinara redakcije. Novinar ili korisnik o čijem se tekstu odlučuje ne može biti član tog zasijedanja Etičkog odbora, a ukoliko se radi o stalnom članu istog će zamijeniti prvi dostupni novinar koji je stalni član redakcije.

Osnivač platforme Zumiraj.me                                                         

Vuk Vujisić

Skip to content