Solarni paneli iznad voćnjaka doprinose uštedi vode i smanjuju vrućinu

Rezultati istraživanja sprovedenog na jugu Francuske pokazali su da fotonaponski sistemi postavljeni iznad plantaža jabuke, trešnje i nektarine uzrokuju smanjenje toplote i veću vlažnost tla u periodima visokih temperatura.

Foto: Sun'Agri / X

Agrosolar postaje sve popularnije rješenje. To je kombinacija poljoprivrede i proizvodnje struje iz fotonaponskih panela. Uređaji se u nizovima obično podižu na visinu od skoro dva i po metra, tako da se zemljište ispod može koristiti za uzgoj povrća i voća ili ispašu stoke. Na ovaj način postiže se simbioza – prekid borbe za prostor između poljoprivrednika i investitora u solarnu energiju.

U departmanima Buš di Ron (Ušće Rone) i Drom na jugu Francuske, kompanija Sun’Agri je proučila performanse agrosolarnih sistema u kombinaciji sa rodom voća. Kompanija je tri godine pratila niz parametara u voćnjacima sa stablima jabuke, trešnje i nektarine, iznad kojih se nalaze solarni paneli. Rezultati su upoređeni sa onima iz kontrolnih voćnjaka, onih koji nisu natkriveni.

Voćnjaci natkriveni solarnim panlima zahtevaju manje navodnjavanja

Analiza otkriva da je temperatura na oglednom imanju u Buš di Ronu bila 3,8 stepeni Celzijusa niža nego u običnim voćnjacima. Zatim, da je vlažnost tla bila 14 odsto veća. Kompanija je takođe otkrila da je taj agronaponski sistem doprinio očuvanju vode. Potreba za navodnjavanjem  je bila do 30 odsto manja nego na referentnim parcelama, a 22 procenta u prosjeku od 2019. do 2021. godine.

Sun’Agri svojim dinamičkim panelima prilagođava orijentaciju fotonaponskih panela fiziološkim potrebama voćki, u skladu sa vremenskim prilikama.

Solarni paneli obezbjeđuju povoljnu mikroklimu za rast biljaka

Mikrometeorološki senzori bili su smješteni na različitim visinama postrojenja. Oni su mjerili temperaturu, vlažnost vazduha i osunčanost. Pomoću posebnih uređaja za mjerenje aktivnog zračenja za fotosintezu procjenjivan je rast biljke i njene potrebe. Senzori su bili postavljeni i na samim stablima i pratili nivo vode, funkcionisanje, stres i temperaturu organa. Prizemni senzori su mjerili količinu vode u zemlji.

Studija je takođe pokazala da se dostupnost vode u tlu manje smanjila pod solarnim panelima. Ovaj efekat se pripisuje regulaciji mikroklime u hladu panela, koja je poboljšala uslove za biljke i smanila transpiraciju i potrebe za zalivanjem.

Kompanija je 2021. godine objavila da su njeni paneli smanjili rizik od proljećnog mraza po vinovu lozu. Kada temperature padnu na kritični nivo, fotonaponski paneli se pomjeraju u horizontalan položaj, paralelno sa tlom. Time do zore zadržavaju toplotu iz zemljišta. Ovih dodatnih nekoliko stepeni sprječava mraz i štiti najosjetljivije djelove drveća i vinove loze, kao što su pupoljci.

Izvor: Balkan Green Energy News

Skip to content