Izvor: sajt Vlade Crne Gore

Objavljeno: 20.05.2022 na sajtu VLADE

Obavještavamo roditelje i staratelje da će se elektronski upis djece u javne predškolske ustanove za školsku 2022/23.godinu vršiti putem portala www.upisi.edu.me , od 25. maja do 15. juna 2022. godine.

Ovo se odnosi na djecu koja se po prvi put upisuju u ustanovu ili djecu koja su tokom školske 2021/2022. godine bila ispisana iz vrtića. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja smatraće se upisanim od 01. septembra 2022. godine.

Elektronski upis u predškolske ustanove obavlja se na istoj adresi kao i upis u osnovne škole, što roditeljima ili starateljima olakšava proceduru upisa, bez čekanja u redovima i dolaska u ustanovu. 

Portal će biti dostupan od 25. maja do 15. juna 2022. godine u bilo koje doba dana i noći. Procedura zahtijeva samo unošenje matičnog broja djeteta, čime se iz baze podataka povlače ostali potrebni podaci kao što je izvod iz matične knjige rođenih,  potvrda centara za socijalni rad i drugo. Ukoliko roditelj ili staratelj nije u mogućnosti da dijete upiše elektronski, postoji mogućnost da se to uradi neposredno u ustanovi.

Zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama između roditelja i ustanove obaviće se naknadno, prema planu samih ustanova. 

Ovogodišnja kampanja upisa sve djece odvija se u svakoj lokalnoj sredini u skladu sa programom ustanove i dio je Projekta “DOSTUPNO, KVALITETNO I PRAVIČNO RANO UČENJE ZA SVU DJECU U CRNOJ GORI”, koji realizuje Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori.” Navodi se u objavi Ministarstva prosvjete.

Skip to content