Maja Halilović: Smisao biodizajna je rješavanje ekoloških problema i održivost društva

Maja Halilović je mlada dizajnerka iz Bosne i Hercegovine koja se može smatrati rodonačelnicom biodizajna na Balkanu. Zahvaljući dizajnu i umjetnosti koji su njeno profesionalno opredjeljenje, ova mlada žena je pomirila i drugu stranu njene ličnosti ljubav prema prirodnim naukama, te je zakoračila u novi svijet, primijenjene biologije, mikroorganizama, ekologije. Maja je čist primjer da se ustaljeni modeli ponašanja ali odnosa prema prirodi mogu pomjeriti ali i promijeniti ako imamo jasnu viziju, cilj i pravac, a posebno ako je problem tako velik da mu je potreban sveobuhvatni prilazak. Maja je dobitnica mnogobrojnih priznanja, 2011. dobija nagradu za inovativnu ideju za žensko preduzetništvo, njeni radovi su izlagani u Londonu, Ljubljani, Beogradu, Kelnu, Brnu ali i nekolicini gradova u Bosni i Hercegovini. Rad sa SCOBY mikroorganizmina je sačuvan kao NFT i dio je stalne zbirke Muzeja savremene umjetnosti RS. Njeni radovi su ušli u uži izbor za najbolji studentski dizajn na Internacionalnom Studentskom Bijenalu. 2018. Izlaže je svoje radove na Međunarodnom sajmu dizajna i enterijera Imm Cologne u Kelnu, kao dio platforme koja predstvlja mlade dizajnere Pure Talents. 2019. godine izlaže u Beogradu u okviru Young Balkan Designers platform and the Mikser festival, a 2022. učestvuje u okviru programa Evropske prijestonice kulture BIOFABRIKA kao predavačica. Jedna je od suosnivačica edukativnog Bio Co Culture projekta. Trenutno radi na projektu BIOCANDLE, ali i radi na edukativnim programima podizanja ekološke svijesti, klimatskim promjenama, greenwashing-u, pomaže kompanijam da promijene svoju praksu sa otpadom. U radu se oslanja na interdisciplinarnost, primijenjenu nauku, iako smo svjedoci unazad decenijama degradaciji nauke, Maja je uspjela kroz svoja rješenja da nauci vrati još ljepši sjaj-sjaj budućnosti.

Foto: Privatna arhiva- Maja Halilović
Foto: Biodizajnersko rješenje

Majo, kako je tekao Vaš razvojni put? Završili ste zapravo dva fakulteta, a život ili želja su Vas naveli da se bavite biodizajnom. Da li je ta iskra uopšteno za prirodom ali i prirodnim naukama tinjala cijeli život?

Razvojni put koji sam prošla do biodizajna zapravo je bio prilično zanimljiv. Kao što sam već pomenula, oduvek me je fascinirala priroda i prirodne nauke, posebno fizika i biologija. Oduvijek me je zanimalo kako funkcionišu zakoni prirode i to me često vodilo u istraživanje novih tema, tehnologija i disciplina. Međutim, još od djetinjstva bila sam zabrinuta za veliku količinu otpada koji proizvodimo i svake godine bacamo. Kako sam odrastala i shvatala koliko su klimatske promjene ozbiljan problem, posebno uz kapitalizam i njegovo uništavanje okoline, moj interes za biodizajn postajao je sve veći. Kao što ste pomenuli, završila sam i drugi fakultet, ali se nisam osjećala potpuno ispunjeno i zadovoljno time. Činilo mi se da ne radim ništa u skladu sa svojim pravim interesovanjima i potrebama, pa sam počela da se bavim istraživanjem o alternativama.Tako sam otkrila biodizajn, koji je spajao moju ljubav prema prirodnim naukama i dizajnu, ali i moju zabrinutost za okolinu i želju da učinim nešto korisno i pozitivno. Kroz svoj rad kao biodizajnerka, pokušavam da stvorim proizvode i rešenja koja su održiva i prijateljska prema okolini, a opet funkcionalna i estetski privlačna. U suštini,biodizajn predstavlja spoj prirodnih nauka, umjetnosti i tehnologije, što je nešto što me veoma privlači i inspiriše.

Nakon završetka produkt dizajna, susrijećete se sa pojmom biodizajn, a često navodite da je Vaš put oblikovala Susan Lee pionirka u toj oblasti. Kako je sve počelo?

Dizajn je mnogo više od same estetike, on ima ogroman uticaj na naš životni stil, zdravlje i okolinu. Ja sam veoma svjesna ovoga i snažno vjerujem da je uloga dizajna da rješava probleme i donosi pozitivne promjene u svijet. Biodizajn je jedan od najefikasnijih načina da se to postigne. Upoznavanje sa radom Susan Lee, pionirke biodizajna, bilo je ključno za moj put. Kada sam vidjela šta je uradila sa SCOBY
materijalom, bio je to trenutak spoznaje da postoji nova disciplina koja se bavi dizajnom i tehnologijom sa naglaskom na očuvanju prirode i održivosti.Od tada, svoju kreativnost i inovativnost usmjeravam ka razvijanju novih rješenja koja nisu samo funkcionalna i estetski privlačna,već i ekološki odgovorna. Vjerujem da dizajn može i grati značajnu ulogu u pozitivnim promjenama koje su neophodne za očuvanje naše planete i stvaranje bolje budućnosti za sve nas.

Foto:BIODIZAJN

Šta predstavlja biodizajn i koji su njegovi postulati?

Dolazi do velike promjene u svijetu dizajna. Dok su dizajneri nekada radili u radionicama i studijima s konvencionalnim materijalima poput drveta, plastike ili npr. pamuka, sada se sve više fokusiraju na korištenje živih organizama i organskog otpada u cilju inovacije biomaterijala. Uz pomoć biologa i inženjera, novi pristup dizajnu zasnovan na živim organizmima predstavlja novu generaciju dizajna koja se naziva biodizajn. U tom procesu, dizajneri rade sa organizmima poput gljivica, algi, bakterija, proteina i drugih bioloških materijala kako bi stvorili nove biorazgradive i zdrave materijale za proizvode koji se koriste u svakodnevnom životu.Ono što ga razlikuje od drugih oblika dizajna jeste da se inspiracija za kreiranje novih proizvoda, materijala i tehnologija crpi iz prirodnih sistema i njihove evolucije kroz milenijume. Postulati biodizajna uključuju sveobuhvatni pristup u razmišljanju o uticaju na okolinu, te uspostavljanje ravnoteže između estetike i funkcionalnosti proizvoda. Ova disciplina obuhvata inženjerske, biološke i tehničke aspekte, uz naglasak na održivosti i ekološkoj odgovornosti. Jedan od ključnih principa biodizajna jeste dizajniranje za održivost, što znači da se proizvodi kreiraju sa minimalnim uticajem na okolinu i koriste se obnovljivi resursi. Takođe, biodizajn se zalaže za stvaranje proizvoda koji su biorazgradivi kako bi se smanjila količina otpada koji završava na deponijama. U suštini, biodizajn predstavlja spoj nauke, tehnologije i dizajna, sa ciljem stvaranja održivih proizvoda i procesa koji će poboljšati kvalitet života, kako ljudi tako i planete.

Foto: SCOBY DRESS 2022.

Ono što je karakteristično je da u svom radu koristite celulozne kulture kvasaca i bakterija koje u suštini proizvode tkaninu. Za razliku od ostalih organizama od kojih uvijek nešto oduzimamo, ovdje dajemo, hranimo, razgrađujemo i poštujemo ciklus ,,Materija kruži a energija protiče“

Da, to je tačno.Celulozne kulture kvasaca i bakterija, kao što je SCOBY, predstavljaju neke od materijala koje koristimo u biodizajnu. Njihova posebnost leži u tome što se koriste za proizvodnju materijala, poput tkanine, umjesto da se koriste kao hrana ili drugi izvori. Ovo omogućava da se izbjegne oduzimanje resursa iz prirode, već se materijali proizvode na održiv i ekološki prihvatljiv način. Takođe, korištenjem ovih kultura omogućava se ciklus u kojem se materija vraća u prirodu nakon što se koristi, što je u skladu sa načelom ,,Materija kruži a energija protiče”. Ovo je samo jedan primjer kako biodizajn koristi prirodne procese i resurse da stvori inovativna rješenja koja su prijateljska prema okolini. Specifično, SCOBY (symbiotic culture of bacteria and yeast) se u zemlji razgrađuje na isti način kao i druge organske materije- razgradnja se obično događa brže ako se SCOBY nalazi u vlažnom tlu, jer bakterije i gljivice koje se prirodno nalaze u tlu imaju lakši pristup razgradnji materijala. Nakon što se razgradi, SCOBY oslobađa hranljive materije u tlo, kao što su kiseonik, fosfor i kalijum, što ga čini korisnim kao prirodno đubrivo.

Foto: Fermentacija

Vaš atelje/ bio laboratorija podsjeća na scene iz futurističkih filmova, kadice, petrijeve šolje, menzure, čaše, sve to u službi miroorganizama koje proizvode tkaninu… možete li opasiti proces proizvodnje bio tkanine?

Proces proizvodnje bio tkanina u našoj bio laboratoriji počinje uzgojem celuloznih kultura kvasaca i bakterija u specijalno dizajniranim bioreaktorima, gdje su temperature, pH i hranljive materije kontrolisani kako bi se osigurali optimalni uslovi za rast i proizvodnju tih kultura. Nakon što se kulture razviju, Biotkanina se proizvodi procesom fermentacije.Kvasci i bakterije proizvode vlakna koja se mogu sakupiti i pretvoriti u Biotkaninu. Nakon procesa fermentacije, vlakna se oblikuju u željeni oblik Biotkanine. Nakon toga slijedi proces pranja, kako bi se uklonili ostaci kvasaca i bakterija te drugih nečistoća. Biotkanina se potom suši i obrađuje kako bi se dobila željena tekstura i karakteristike Biotkanine. Konačan proizvod je biorazgradiva, prirodna tkanina koja ima mnoge prednosti u odnosu na tradicionalne materijale, uključujući i to da ne zagađuje okolinu. U našoj bio laboratoriji, uključeni smo u sve faze proizvodnje, od uzgoja kultura do oblikovanja tkanine i konačne dorade. U sklopu rada u bio laboratoriji, prikupljamo i obrađujemo organski otpad kako bismo ga iskoristili za inovativne biomaterijale.

Foto: SCOBY

Kada se dobije, Biotkanina kakve ima karakteristike, da li se može čistiti, prati, i da li takav materijal ima rok trajanja?

Biodizajn je relativno nova disciplina te da se mnogi biomaterijali i proizvodi još uvijek nalaze u fazi istraživanja i eksperimentisanja. Trenutno se radi na unapređivanju svojstava biomaterijala kako bi se postigli bolji performansi, kao što su izdržljivost i otpornost na različite uticaje. Takođe, radi se na pronalaženju efikasnijih načina proizvodnje koji bi bili održivi i ekološki prihvatljivi. Uprkos tome, već postoje dostupni bio-materijali koji su uspješno primijenjeni u različitim oblastima, kao što su moda,građevinarstvo i proizvodnja hrane. SCOBY biomaterijali mogu biti osjetljiviji na određene vrste tretmana ili hemikalija. Rok trajanja bio tkanine može varirati zavisno od različitih faktora, poput načina
skladištenja, korištenja i njege. Međutim, za razliku od sintetičkih materijala, koji mogu trajati stotine godina, bio tkanina se može razgraditi u prirodi u roku od nekoliko sedmica.

Foto: Biotkanina

Da li su odjevni biodizajnerski predmeti iz vaše bio laoboratorije naišli na kupce i da li maštate o saradnji sa Bjork?

U mom radu sa scoby kulturom, uključena je detaljna analiza bioloških svojstava ovog organizma, kao i eksperimentisanje sa njim u cilju proizvodnje što kvalitetnijih biomaterijala. Ovaj proces podrazumijeva pažljivu kontrolu uslova rasta scobyja, što uključuje temperaturu, vlažnost, količinu hrane, kao i primjenu različitih tehnika obrade materijala kako bi se postigli željeni efekti.
Što se tiče Bjork, izuzetno poštujem njen rad i umjetnički izraz, i sanjam o mogućnosti saradnje sa njom u budućnosti. Upravo radim na projektu koji uključuje dizajn haljine od SCOBY bacterije posebno prilagođene njenim potrebama i ukusu, u nadi da će je zainteresovati i da će je nositi u nekom od svojih nastupa ili projekata.

Foto: Haljina osmišljena za Bjork-Maja Halilović

Pored taknina Vi proizvodite i ukrasne predmete za pokućustvo od taloga kafe, ljuskejajeta… koji su takođe biodegrabilni, namjenu mogu naći i u izradi namještaja?

Nedavno sam radila u saradnji sa brendom 8thintelligence na projektu BIOSVIJEĆA gdje smo koristili ljuske jaja, orahe i škampe kako bismo stvorili jedinstvene i biorazgradive svijeće za domaćinstvo. Ti proizvodi su se rasprodali u rekordnom vremenu. Ove godine se fokusiram na izradu proizvoda za kućni dekor i namještaja koji će biti dostupni u prodaji ove godine.

Foto: Biosvijeća-pri izradi se koristi ljuska jaja

Svaki predmet koji napravite je reciklabilan, a nakon upotrebe za sobom ostavlja spojeve koji pospješuju plodnost tla, nakon koliko se predmeti razgrađuju i koje korisne materije ostavljaju za sobom?

Vrijeme razgradnje predmeta zavisi od vrste biomaterijala i uslova u kojima se nalazi, ali svi moji predmeti su dizajnirani tako da se prirodno raspadaju i ne ostavljaju štetne materije u okolini. Na primjer, produkti od ljuski jaja se razgrađuju u roku od nekoliko mjeseci, a nakon razgradnje ostavljaju kalcijum i druge minerale koji su korisni za biljni rast. Svi mojiproizvodi su dizajnirani da imaju pozitivan uticaj na okolinu nakon upotrebe.

Foto: Predmeti za pokućustvo- su biodegrabilni

Jedno od pravila ali i mogućnosti koji nude biodizajnerska rješenja je smanjivanje zagađenja i pronalazak alternativnih rješenja za nastupajuće krize i probleme. Kako vidite svoju ulogu u rješavanju ekoloških problema kao vizionarsku, nužnost ili potrebu, blisku budućnost ili od svega po malo?

Smisao mog rada je upravo u tome da kroz biodizajn i primjenu biomaterijala pomognem u rješavanju ekoloških problema i doprinesem održivosti našeg društva. Vidim svoju ulogu kao nužnost i potrebu, ali i kao vizionarsku, jer mislim da su inovativna rješenja u ovoj oblasti ključna za budućnost naše planete. Moja je želja da svojim radom inspirišem i motivišem ljude da se okrenu održivijim praksama i da razmisle o mogućnostima koje nude biodizajn i biomaterijali.

Foto: Biofabrika-predavanje, prezentacija

Da li bio dizajn možemo posmatrati sa stanovišta ne samo ekologije, biologije , već kao novu filozofiju koja se bazira na davanju, primanju, neponovljisti, autentičnosti,originalnosti?

Da, biodizajn se može posmatrati kao nova filozofija koja se fokusira na inovativne i održive pristupe dizajnu. Ova filozofija obuhvata mnogo više od samo ekologije i biologije, a umjesto toga se bavi cjelokupnim procesom stvaranja proizvoda koji su kreativni, funkcionalni i održivi. U tom smislu, biodizajn takođe ima naglasak na autentičnosti i originalnosti, te na promovisanju jedinstvenosti i neponovljivosti u dizajnu proizvoda. Ova filozofija pruža priliku za novi način razmišljanja o načinu na koji stvaramo proizvode, te o tome kako oni mogu pozitivno uticati na našu planetu i zajednicu u cjelini.

Foto: SCOBY DRESS

Modni konzumerizam ,,jede” svoje sljedbenike ali i sve u lancu brze proizvodnje narušavajući ne samo ekološke principe, već i etičke principe, pravna načela i moralne norme, kao posljedica i uzrok problema u jednom.Da li možemo pretpostaviti kada će doći renesansa i kako joj pojedinac može kumovati?

Renesansa u modi već se događa, a to je pokret prema održivoj modi i etičkoj proizvodnji. Ovaj pokret podržava ideju proizvodnje i potrošnje mode na način koji ne šteti planeti i ljudima, a istovremeno promoviše kreativnost, inovacije i individualnost.
Kao pojedinci, možemo kumovati ovoj renesansi na mnoge načine, kao što su:

  1. Kupovina održive mode – kupovinom odjeće od održivih materijala, iz održive proizvodnje i prodaje, podržavamo proizvođače i brendove koji brinu o planeti i
    ljudima.
  2. Kupovina kvalitetne mode – kupovinom kvalitetne odjeće koja traje duže, smanjujemo potrebu za čestom kupovinom i time smanjujemo ukupnu potrošnju mode.
  3. Popravljanje odjeće – popravljanje i održavanje naše odjeće može produžiti njen vijek trajanja, smanjujući potrebu za kupovinom novih stvari.
  4. Razumijevanje uticaja mode – razumijevanje uticaja mode na okolinu i društvo,ljudska prava i razmišljanje o tome kako možemo smanjiti taj uticaj svojim odabirom i postupcima.
Foto: Biodizajn nudi bezbroj kreativnih izvedbi

Kao inovatorka i rodonačelnica biodizajna na Balkanu Vi imate ulogu ne samo pronalska rješenja već i širenja ideje o biodizajnu pa sa Adrijen Ujhazi vizuelnom i bio art umjetnicom iz Srbije imate YouTube kanal ,,BIO CO CULTURE”

Da, tačno je. Kao inovatorka i pionirka biodizajna na Balkanu, osjećam odgovornost ne samo da stvaram nova rješenja, već i da širim svijest o važnosti održivog pristupa u dizajnu. Zajedno sa Adrijen Ujhazi, umjetnicom iz Srbije, osnivamo YouTube kanal “BIO CO CULTURE” kako bismo podijelili naša znanja, iskustva i inovativne ideje o korištenju biomaterijala u dizajnu.Naš cilj je inspirisati druge da razmišljaju na održiviji način i da kreativno koriste biološke materijale u svojim projektima.Kao dio našeg rada na promociji biodizajna, bio umjetnosti na Balkanu, imale smo priliku raditi na projektu nazvanom BIOFABRIKA u sklopu Evropske prijestonice kulture. Tokom cijele godine organizovali smo različite aktivnosti i događanja kojima smo pokušali edukovati i inspirisati ljude. Među tim aktivnostima su bila predavanja o biodizajnu, bioumjetnosti, radionice supotrebom SCOBY-a, razgovori sa stručnjacima o umjetnosti i biodizajnu, izložbe… No,možemo istaknuti kako su nam se posebno dobro pokazale radionice na kojima smo djecu učili kako da izrade biomaterijal od SCOBY-a.

Foto: Biokultura

S obzirom da ste često u kontaktu sa mladim ljudima kao predavačica i gošća mnogobrojnih predavanja, da li percipirate njihovu zainteresovanost i da li naše podneblje može dati jedan zdrav osnov za bavljenje bio dizajnom?

Da, primjećujem veliku zainteresovanost mladih ljudi za biodizajn, posebno u posljednjih nekoliko godina. Postoji sve veći broj ljudi koji se žele baviti ovim poljima, bilo kroz formalno obrazovanje ili samostalno istraživanje i eksperimentiranje. Mislim da naše podneblje ima veliki potencijal za bavljenje biodizajnom, jer posjeduje bogatu prirodnu i kulturnu baštinu koja se može iskoristiti kao inspiracija za razvoj novih kreativnih rješenja. Takođe, na Balkanu imamo i tradicionalno znanje i vještine koje se mogu primijeniti u ovim oblastima. Važno je istaknuti da je biodizajn multidisciplinarna oblast koja zahtijeva saradnju stručnjaka iz različitih oblasti, kao što su biologija, dizajn, inženjering, umjetnost i dr. Stoga je potrebna i podrška institucija i društva u cjelini da se ova oblast razvija i afirmiše na našim prostorima.

Foto: Sa predavanja- Biofabrika

Šta bi ste poručili našim čitaocima i kada Vas možemo očekivati u Crnoj Gori?

Željela bih poručiti našim čitaocima da prepoznaju značaj očuvanja prirode i njenih resursa u dizajnu i stvaralaštvu. Takođe, pozivam ih da istraže mogućnosti primjene biomaterijala i biodizajna u svom radu i životu, te da se pridruže globalnom pokretu za održiviji i odgovorniji dizajn. Što se tiče dolaska u Crnu Goru, nadam se da ću uskoro imati priliku posjetiti vašu predivnu zemlju i podijeliti svoje znanje i iskustvo s vašom kreativnom zajednicom. Trenutno ne mogu predvidjeti tačan datum, ali uvijek sam otvorena za nove pozive i saradnju.

Rad Maje Halilović možete pogledati na: https://majahalilovic.com/

https://www.youtube.com/watch?v=FocxkHaycdI

IG @majabiodesinger

Skip to content