Na današnji dan rođen Nikolo Makijaveli

Italijanski političar i pisac Nikolo Makijaveli rođen je na današnji dan 1469. godine.

Nikolo Makijaveli je bio italijanski renesansni mislilac i politički filozof. Njegovo najpoznatije djelo je Vladalac (Il Principe), knjiga napisana tako da bude priručnik za vladare.

Izdata je nakon njegove smrti, a zagovarala je teoriju da “cilj određuje sredstvo”, što se smatra ranim primjerom realpolitike. Međutim, često možemo da čujemo da je Makijaveli rekao – cilj opravdava sredstvo, što je greška, jer to Makijaveli ni u jednom svom spisu nije napisao.

Makijavelijeva originalnost se svodila na ideju odbacivanja tradicionalnog morala kao pokretača političkog delovanja. Suština državništva i državne uprave je kod Makijavelija zasnovana na realističkom viđenju korumpirane ljudske prirode.

Makijaveli je odbacio božansko porijeklo moći, vjerujući da politika ne priznaje ni jedan autoritet do sebe same. Tako je izazvao viševjekovni autoritet crkve, zbog čeka se njegovo djelo našlo na zvaničnoj crkvenoj listi knjiga koje se protive vjeri.

U svom pisanju, Nikolo je iskazao veći stepen sekularizma od svojih savremenika ali teško da se može svrstati u ateiste. On je samo spoznao ogroman uticaj crkve na politiku pa je jedan od prvih autora koji su napravili razliku između religije i vjere. Na to ga je podstakao nepobitni uticaj katoličke crkve u razjedinjenosti Italije.

Nikolo Makijaveli je prvi mislilac koji je uočio da politika ne podliježe etičkim principima, jer opravdati nešto znači to učiniti etički ispravnim.

Izraz makijavelistički danas opisuje usko, samo-interesno ponašanje, i vodi mnogim nepravilnim shvatanjima Makijavelijeve filozofije.

Skip to content