Svako vrijeme žali što prošlost nije bila ažurnija i dalekovidija, pa budućnosti ostavila dovoljno podataka o svojim savremenicima da se napravi neka izvrsnija slika, od one, obično uniformisane – istorijske. Upravo iz tog razloga je nastala tribina “Podgoričke priče” da potomcima ostavi u amanet onu prijemčiviju i istinitiju sliku o našim savremenicima, a koji će biti interesantni istoriji, jer su ostavili duboki trag u vremenu u kojem žive, ali i jasne putokaze i temelje za građenje kulture, umjetnosti ili bilo kojeg stvaralaštva, jer “Podgoričke priče” pričaju i bilježe (uživo i audio za sada, a sjutra i digitalno i štampano) ono što naši gosti nijesu imali prilike da kažu u oficijelnim intervjuima ili biografijama; a to će Senad Gačević reći publici i jednom od najrelevantnijih i najupućenijih novinara kad je u pitanju savremena kultura u Podgorici – Vanji Kovačeviću – 26. februara u sali DODEST u 20h.

Senad Gačević je rođen 1962. godine u Titogradu. Osnovnu, nižu i srednju muzičku školu završio je u Titogradu. Na Muzičkoj akademiji u Titogradu završio je studije Opšte muzičke pedagogije i studije Kompozicije u klasi profesora Željka Brkanovića. Poslijediplomske studije iz oblasti kompozicije završio je na Konzrvatorijumu ”Petar Iljič Čajkovski“ u Moskvi u klasi profesora Nikolaja Sideljnjikova.

Još kao student bio je predstavnik Muzičke akademije na Susretima muzičkih akademija SFRJ više različitih disciplina. Godine 1982. na Jugoslovenskom takmičenju iz oblasti Solfeđa u Ljubljani osvojio je drugu nagradu. Na Susretima 1984. godine u Titogradu u okviru sesije studenata muzikologije, etnomuzikologije i pedagoško – teorijskih odsjeka analitički je predstavio Klavirski koncert hrvatskog kompozitora Željka Brkanovića. U okviru Susreta studenata muzičkih akademija – fakulteta Jugoslavije u Zagrebu izvedene su njegove ”Varijacije na jednu crnogorsku temu“ za klavir koje je izveo istaknuti poljski pijanista profesor Marijan Mika. Na susretima studenata umjetničkih fakulteta SFRJ ”Zajedno 86“ u Sarajevu izvedena je njegova Sonata za klavir, a izvela ju je makedonska pijanistkinja Jelena Dimovska. Kompozicija ”Pet narodnih – odzvuci“ za alt i tenor saksofon i magnetofonsku traku izvedena je takođe na Susretima muzičkih akademija – fakulteta Jugoslavije u Skoplju. Izvođači su bili saksofonisti Saša Nestorović i Matjaž Drevenšek U okviru predstavljanja katedre za Kamernu muziku i katedre za Kompoziciju Konzervatorijuma ”Petar Iljič Čajkovski“ u Moskvi su izvedene kompozicije “Tokata” za klavir, ”Stilske vježbe“ za duvački kvintet i “Četiri komada – Posvete“ za trombon i klavir.

Po povratku sa poslijediplomskih studija (1991) nekoliko mjeseci je bio zaposlen kao profesor Kontrapunkta i Istorije muzike u Srednjoj muzičkoj školi u Podgorici, gdje ostaje angažovan nekoliko godina kao honorarni predavač i nakon izbora u zvanje asistenta na Muzičkoj akademiji (1992). Kao asistent pokrivao je grupu stručno – teorijskih predmeta – Polifonija, Fuga, Muzički oblici, Tonski slog sa aranžiranjem, Muzički instrumenti. U zvanje docenta 1996. izabran je za predmete Polifonija, Fuga i Tonski slog, a u zvanje vanrednog profesora 2002. za predmete Kontrapunkt i Aranžiranje. Sada je redovni profesor za predmete Kontrapunkt, Aranžiranje i Metodika stručno – teorijske nastave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content