U Valjevu vazduh zagađen 50 godina: Građani traže da Krušik pređe na čistije energente

Foto: iStock

Udruženje građana iRevolucija iz Valjeva sakuplja potpise za izradu projekta zamjene energenata u fabrici Krušik. Akcija se sprovodi u okviru kampanje 50GodinaZnamo o poluvekovnom ekstremnom aerozagađenju u ovom gradu. Vazduh je smeša gasova: azota (78 posto), kiseonika (21 posto), ugljen-dioksida (0,03 posto) i malih količina komponenata kao što su neon, argon i vodena para. Azot i kiseonik su bez boje i mirisa. Međutim, građani Valjeva već neko vreme mogu da vide i osjete vazduh, pogotovo u toku grejne sezone.

Najveći pojedinačni zagađivač je fabrika Krušik. Prema podacima udruženja građana iRevolucija, odgovoran je za do 25 posto aerozagađenja u Valjevu, zato što u zimskom periodu dnevno utroši do 80 tona sirovog lignita i tri tone mazuta.

Građani su odlučili da preuzmu stvar u svoje ruke. Organizacija iRevolucija je u februaru pokrenula akciju prikupljanja potpisa u elektronskom i pisanom obliku za inicijativu promjene energenata u Krušiku.

Jedna od kotlarnica u Krušiku stara je skoro 100 godina.

Inicijativa je za izradu projekta zamjene energenata u Krušiku i da on krene da se sprovodi već ove godine. Krajnji cilj je rekordno smanjenje aerozagađenja u Valjevu putem zamjene kotlarnica u ovoj fabrici. Jedna od njih datira iz 1927. godine i utroši od tri do pet tona sirovog lignita po satu, ističu aktivisti.

Peticiju u elektronskoj formi moguće je potpisati na internetskoj stranici iRevolucije. Prikupljanje potpisa je ovog mjeseca organizovano i na štandovima udruženja. Mjesta i termine iRevolucija najavljuje na društvenim mrežama. Sakupljeni potpisi bit će dostavljeni Ministarstvu odbrane, većinskom vlasniku HK Krušika.

U Valjevu svake godine prerano preminu 242 osobe uslijed izloženosti zagađenom vazduhu.

Istražujući i analizirajući rezultate monitoringa kvaliteta vazduha u Valjevu, iRevolucija je našla da je vazduh u ovom gradu izuzetno zagađen već 50 godina.

Udruženje je pokrenulo kampanju 50GodinaZnamo s nizom akcija da ukaže na problem i podstakne njegovo rješavanje. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, u Valjevu svake godine uslijed uticaja aerozagađenja prerano preminu 242 osobe.

Privredni sud u Valjevu doneo je prošle godine po prijavi iRevolucije pravosnažnu presudu protiv Krušika zbog preterane emisije štetnih gasova iz dimnjaka svojih kotlarnica. Fabrika, kao pravno lice, i direktorka, kao odgovorna osoba, novčano su kažnjeni. Međutim, to nije doprinijelo kvalitetu vazduha u gradu na Kolubari.

Izvor: Balkan green energy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content